Blog kategorie
Zamówienia i Konsultacje

INFOLINIA TELEFONY STACJONARNE

801 011 876       

DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

+48 604 477 776

+48 693 158 185 

lub napisz biuro@imarmed.pl

Rzetelna Firma

AQUARION, a Życie

Podsumowanie

AQUARION to urządzenie o wysokiej jakości filtra, produkujące jonizowaną, sterylną, aktywną wodę bogatą w tlen, pozbawioną ciężkich metali i trujących substancji; wytwarza całkowi­cie bezpieczną, jonizowaną wodę pitną. Posiada wiele atutów dzięki możliwości neutralizowania wolnych rodników. Konsumując alkaliczną wodę, możemy skutecznie przeciwstawić się zakwaszeniu naszego organizmu. Oprócz odpowiedniego procesu jonizowania wody, niezwykle istotne jest, iż urządzenie dostarcza pitną wodę, która chroni lub przyczynia się od odzyskania zdrowia.

czytaj całość »
Elementy AQUARIONA

Poszczególne elementy urządzenia

  •  System elektrod tytanowo-platynowych Najdroższa część urządzenia. Urządzenie po­siada 5 elektrod. Warstwa platynowa czyni jonizację maksymalnie higieniczną, podczas gdy warstwa tytanowa gwarantuje niezwykle długi okres żywotności (20 lat).
  • System automatycznego oczyszczania elektrod

Urządzenie posiada opatentowany system au­tomatycznego oczyszczania elektrod, dzięki któremu możemy otrzymywać wodę alkalicz­ną lub kwaśną, nawet gdy w tle stale są oczyszczane elektrody .

  • Mikrokomputer

Urządzenie jest kontrolowane przez mikro­komputer, który reguluje i kieruje procesem wytwarzania wody jonizowanej. Ustala war­tość pH, ciśnienie wody; posiada wbudowany własny system diagnostyczny. Można go włą­czyć przez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku skoków napięcia prądu, zwarcia lub jeśli w wodzie są obecne jakieś niebez­pieczne zanieczyszczenia przemysłowe (np. rtęć), komputer automatycznie wyłączy urzą­dzenie.

  • Wielostopniowy filtr

Wkład filtra o średnicy 0,01 mikrona nie tylko doskonale filtruje wodę, ale również dodatko­wo ją uaktywnia dzięki korzystnym właściwo­ściom turmalinu. Turmalin jest unikalnym półszlachetnym kamieniem, który wytwarza napięcie elektryczne (0.06 mA) i uwalnia dale­kie promieniowanie podczerwone. W natural­ny sposób jonizuje wodę, tak więc już w fazie oczyszczania wody, jak "superdoładowacz", wzbogaca ją w jony, zwiększając skuteczność jonizatora w tym zakresie. Do pozostałych faz filtra podstawowego zaliczamy filtr włóknino­wy oraz granulowany węgiel aktywowany, któ­re dodatkowo zwiększają czystość wody po­przez usuwanie zapachów i toksyn. Węgiel ak­tywowany jest nasycony srebrem w celu zaha­mowania rozwoju bakterii w czasie, gdy joni­zator nie pracuje. Wkład filtra łatwo wymie­nić.

  • Cyfrowy wyświetlacz

Cyfrowy, łatwy do odczytu wskaźnik pozwa­la na przybliżoną ocenę czasu wymiany fil­tra. Kolor tła oświetlenia zmienia się w zależności od trybu obsługi. Urządzenie "pamię­ta" pH ostatnio używanej wody i podczas po­nownego uruchomienia będzie wytwarzać te same parametry. N a wyświetlaczu wskaźnik czytnika pH zaświeci się na niebiesko - jeśli wytwarzamy wodę alkaliczną lub na poma­rańczowo - jeśli urządzenie wytwarza roz­twór kwaśny.

 

Kwaśna Woda Jonizowana

Kwaśna Woda Jonizowana

Właściwości jonizowanej wody kwaśnej:

Po odpowiednim przełączeniu, urządzenie może wytwarzać kwaśną wodę jonizowaną w takich samych ilościach jak alkaliczną. Woda ta może być stosowana zewnętrznie. Nie wolno pić tego rodzaju wody, gdyż podczas jonizacji ujemnie naładowane substancje, chlor, azotyny, itd. są ?składane? w dodatniej elektrodzie (tzn. przechodzą do roztworu kwaśnego). Jony te są szkodliwe dla naszego organizmu.

czytaj całość »
Stosowanie Wody Alkalicznej

Rano, kiedy pijemy pierwszą dawkę. Przez całą noc zachodzi proces pocenia, rano zwykle budzimy się, by oddać mocz i dlatego o tej po­rze nasza krew jest najbardziej zagęszczona. A zatem, po obudzeniu zaleca się wypicie przynajmniej 0,5 l wody. Następnie w ciągu 1 minuty zmniejsza się gęstość krwi.

 Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do spożywania alkalicznej wody jonizowanej?

Nie zaleca się popijania leków alkaliczną wodą jonizowaną, lecz po upływie godziny można już ją spożywać. Nie oznacza to, że alkaliczna woda jonizowana ma działania niepo­żądane, tylko że może obniżać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (sama natomiast może doskonale normalizować podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, nawet bez przyj­mowania leków).

Wpływ alkalicznej wody jonizowanej na menstruację

W wyniku systematycznego picia alkalicznej wody jonizowanej, podczas menstruacji z we­wnętrznej ściany narządów rodnych kobiet są początkowo usuwane czarne skrzepy, a na­stępnie świeża (oczyszczona) krew. Podobna treść może również odkładać się u kobiet po menopauzie, a ponieważ jest usuwana w ten sam sposób, wiele kobiet sądzi, że zaczęły po­nownie miesiączkować.

Ogólnie można powiedzieć, że alkaliczna woda jonizowana to idealny sposób na oczyszczanie każdego miejsca w organizmie. Ten ro­dzaj wody jest w stanie przepłukać nasze na­rządy od wewnątrz i usunąć zmagazynowane szkodliwe substancje.

 

Alkaiczna Woda Jonizowana

Alkaliczna woda jonizowana

Alkaliczna woda jonizowana pojawia się w płynie mózgowym już w ciągu 1 minuty od spożycia, co może poprawić zdolność koncen­tracji i myślenia. Jest to spowodowane faktem, że woda jonizowana zasadniczo różni się od tradycyjnej wody.

Podczas procesu jonizacji zmienia się klasterowa struktura wo­dy. Woda jonizowana posiada klastery heksa­gonalne - oznacza to, że klaster składa się tyl­ko z 6 molekuł. Taka woda może łatwiej prze­dostać się do komórek. Jest to jeden z powo­dów, dlaczego nazywana jest wodą mikrokla­sterową czy mikrowodą. W ten sposób zdol­ność nawodnienia organizmu może być sze­ściokrotnie większa. Oczywiście, zwiększa się również zdolność rozpuszczania; tak, więc w wyniku picia wody jonizowanej poprawia się również skuteczność metabolizmu.

Jedną z głównych przyczyn chorób i starze­nia się jest przewlekły niedobór wody, tzn. od­wodnienie. Jeśli komórki są stale odwodnione, słabną. Ponieważ nie pijemy wystarczających ilości czystej wody, nasze komórki starzeją się bardzo szybko i łatwo zapadamy na choroby.

czytaj całość »
AQUARION - Woda Życia (woda diamentowa/srebrna)

AQUARION - Woda Życia (woda diamentowa/srebrna)


Woda ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Każde żywe ciało jest zbudowane z wody i jego funkcje są zależne od niej. Stanowi odpowiednie środowisko dla procesów życiowych. Oto podstawowe funkcje wody w naszych organizmach:
- wspomaga absorpcję substancji pokarmowych
- transportuje składniki odżywcze do komórek
- rozpuszcza i usuwa z organizmu zbędne produkty przemiany materii
- nawilża wydychane powietrze
- odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury ciała
- amortyzuje stawy
- tworzy elastyczny płaszcz ochronny dookoła ważnych narządów
- chroni organizm przed promieniowaniem kosmicznym
Woda odgrywa kluczową rolę w równowadze wodno-elektrolitowej organizmu.
czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium