Polityka prywatności

Polityka Prywatności
 
Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną,
która w ramach korzystania z serwisu internetowego www.imarmed.pl podała
lub zamierza podać Administratorowi swoje dane osobowe.
 
I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w
formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia na stronie internetowej
www.imarmed.pl jest Iwona Andrys prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą IMAR&MED Iwona Andrys z siedzibą w Modrzewiu przy ulicy Modrzewie 24B, NIP 852-110- 50-42.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
a. tradycyjnej korespondencji,
b. korespondencji elektronicznej na adres emial biuro@imarmed.pl
c. telefonicznie pod numerami telefonu 91 8310981 lub 604477776.
 
II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona
zgodna na ich przetwarzanie, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego
kwadracika tzw. checkboxa w chwili rejestracji na stronie
www.imarmed.pl.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem (dokonanie
zakupów w sklepie internetowym www.imarmed.pl, realizacji
zamówienia, otrzymania darmowej konsultacji).
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z
akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu.
4. Dane osobowe w sklepie internetowym imarmed.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
III. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email,
nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, a także wyjątkowo datę urodzenia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów
podatkowych oraz realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem tj. umożliwienia
Użytkownikowi korzystania ze sklepu internetowego www.imarmed.pl, dokonania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.imarmed.pl, realizacji złożonego zamówienia, a
także udzielenia Użytkownikowi konsultacji dietetycznej.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe przetwarzane będą
również w celu przekazania przez Administratora informacji handlowych
dotyczących jego działalności (tzw. Newsletter) tj. konferencjach zdrowotnych, informacji o aktualnej ofercie, obowiązujących promocjach i rabatach, a także programach lojalnościowych.
4. W przypadku podania przez Użytkownika daty urodzenia i wyrażenia dodatkowej
zgody, dane osobowe przetwarzane będą również w celu uczestnictwa
Użytkownika w klubie CaliVita, którego właścicielem jest California Fitness
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w tym zakresie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i
 
IV. Prawa Użytkownika
1. Prawo do cofnięcie zgody - Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonanie umowy
łączącej Użytkownika i Administratora (dokonywanie zakupów za pośrednictwem
sklepu internetowego www.imarmed.pl oraz realizację złożonego
zamówienia).
2. Prawo do sprzeciwu i skargi – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także
prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
do organu nadzorczego.
3. Prawo do dostępu – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu
do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz
innego Administratora, a także otrzymania ich kopii.
4. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje
prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania.
 
V. Odbiorcy danych
1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione następującym grupom
podmiotów współpracujących z Administratorem:
 
a. producentom i dostawcom towarów oferowanych w sklepie internetowym
www.imarmed.pl, w szczególności California Fitness Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie,
b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, w celu
realizacji obowiązków podatkowych
c. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kurierskie i
transportowe, w celu realizacji zamówienia Użytkownika.
2. Udostępnienie danych osobowych dla podmiotów współpracujących z
Administratorem dokonywane będzie jedynie w celu i zakresie koniecznym do
realizacji umowy z Użytkownikiem (realizacji zamówienia, skorzystania z rabatów
i promocji, uczestnictwa w programach lojalnościowych), a także wypełnienia
obowiązków podatkowych.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody na uczestnictwo w klubie
CaliVita dane osobowe zostaną przekazane dla California Fitness Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie będącej właścicielem i administratorem tego
klubu.
4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
 
VI. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres, w którym Użytkownik posiada konto w sklepie internetowym www.imarmed.pl, a po jego usunięciu – przez okres do 2 lat od momentu usunięcia konta, co odpowiada okresowi wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi przy sprzedaży.
2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na otrzymywanie
informacji handlowych, dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do czasu
zgłoszenia przez niego sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na uczestnictwo w
klubie CaliVita, dane osobowe będą przetwarzane przez okres tego uczestnictwa.
 
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika są tratowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych, w tym innych Użytkowników.
2. Konto utworzone przez Użytkownika zabezpieczone jest jego indywidualnym
hasłem.
3. W celu zabezpieczenia danych osobowych, Administrator korzysta z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL). 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium